Kilka kroków do ciepła w domu!

KROK 1: Czynnik chłodniczy transportuje ciepło

W zamkniętym obiegu pompy ciepła czynnik chłodniczy przejmuje zadanie przenoszenia i transportowania ciepła. Powstaje pytanie, gdzie następuje właściwe pozyskanie ciepła, które jest tak typowe dla pomp ciepła? – Odpowiedź jest bardzo prosta: w parowniku!

KROK 2: Czynnik chłodniczy zostaje odparowany w parowniku

Nazwa parownik pochodzi od tego, że płynny czynnik chłodniczy wrze wzgl. paruje w nim już przy bardzo niskiej temperaturze i gromadzi pobraną przy tym energię. Czynnik chłodniczy nie jest więc już w postaci płynu, tylko przybiera gazowy stan skupienia. I co dalej?

KROK 3: Pod ciśnieniem gaz się rozgrzewa

Teraz objętość gazu czynnika chłodniczego jest redukowana w sprężarce. Oczywiście, wzrasta przy tym ciśnienie. Rośnie również temperatura czynnika chłodniczego. Gorący czynnik chłodzący płynie teraz dalej do skraplacza. Jest nim wymiennik ciepła, w którym ciepło pobrane ze środowiska jest oddawane do systemu ogrzewania.

KROK 4: Czynnik chłodniczy schładza się i pobiera ponownie ciepło

Czynnik chłodniczy, który skrapla się poprzez schłodzenie, może po obniżeniu ciśnienia i temperatury poprzez zawór rozprężny ponownie pobierać nowe ciepło ze środowiska. Obieg zaczyna się więc od nowa.

 

Wie funktioniert eine Wärmepumpe?