Źródła energii dla pomp ciepła

Ziemia jako źródło ciepła

Pompy ciepła typu grunt/woda wykorzystują podłoże jako źródło ciepła. Grunt okazuje się być bowiem dobrym magazynem ciepła, ponieważ jego temperatura jest stosunkowo stabilna przez cały rok. A magazynem ciepła nazywa się ją dlatego, że gruntowe sondy ciepła lub kolektory gruntowe wykorzystują energię słoneczną zgromadzoną w ziemi. Jest to doskonałe rozwiązanie również z tego względu, że sondy i kolektory prawie nie zakłócają wzrostu roślin.

Przy kolektorach gruntowych ...
... montowany jest na głębokości ok. 1,2-1,5 metra równolegle do powierzchni ziemi obszerny powierzchniowo system kolektorów poziomych. Odległość pomiędzy poszczególnymi pętlami rur wynosi około 50 cm.

Gruntowe pionowe sondy ...
... są najczęściej wtedy stosowane, gdy działka jest zbyt mała dla kolektorów gruntowych. Sondy to pionowe wymienniki ciepła, które są montowane w odstępach co najmniej pięciu metrów, aby się wzajemnie nie zakłócały.

Woda jako źródło ciepła

Tak zwane pompy ciepła typu woda/woda wykorzystują wodę gruntową jako źródło ciepła. Wykorzystanie ich oznacza w porównaniu do dwóch pozostałych źródeł największe nakłady,  bowiem zazwyczaj należy wybudować studnię zasilającą i studnię infiltracyjną. Odstęp między oboma odwiertami powinien przy tym wynosić co najmniej 10 metrów. Nagrodą za zwiększone nakłady inwestycyjne jest pompa ciepła o aktualnie najlepszych parametrach wydajnościowych. Albo krótko mówiąc: pompy ciepła typu woda/woda pracują najbardziej wydajnie.

Powietrze jako źródło ciepła

Pompy ciepła typu powietrze/woda generują najmniejsze koszty montażu. Poprzez to rozumie się takie systemy, które pobierają ciepło z zewnętrznego powietrza i wykorzystują je do ogrzewania za pośrednictwem nośnika energii. Przy tym odpowiednia ilość powietrza jest doprowadzana przez odpowiedni wentylator do parownika, który je schładza. Ten rodzaj nadaje się szczególnie w przypadku modernizacji budynków lub dla systemów biwalentnych, a więc takich, w których pompa ciepła pracuje równolegle z innym systemem ogrzewania. W nowoczesnych systemach, cechujących się rzeczywiście korzystnymi parametrami, tak jak te z firmy Heliotherm, bezpieczna praca zapewniona jest przy temperaturach zewnętrznych do -20 °C lub mniej.